1. Home
  2. Custom-Printed Tracts
  3. Custom Tract - Norwegian Million Dollar Bill
Custom 'Norwegian Million Dollar Bill' Gospel Tracts (6x3)
Custom 'Norwegian Million Dollar Bill' Gospel Tracts (6x3)

Custom Tract - Norwegian Million Dollar Bill

Write a Review
Your Price: $0.00
Item: C-02-MS-065
Availability: Custom Tract Free Shipping

Choose Options

*
*
This tract designed by our

This is a custom tract, printed with your contact info on it (optional). To order, do the following:

Select Quantity: Select the quantity you want.  You may also select shrink wrapping, which will bundle the tracts in sets of 100.

Customization Text: Enter any contact info you want to add to the tract. Most tracts can fit around 100 characters. 

Design Fee: Please select whether you were asked to pay a design fee.  If you're not sure, please select "No."

Shipping Internationally? Shipping within the US is INCLUDED in the price of the tracts.  For orders outside the US, please select the proper quantity and location

Finally, click "Add to Cart."  Please leave the "quantity" box at 1.


Tract Text:

En million kroner spørsmålet: Er du et godt nok menneske til å komme
til himmelen når du dør? Her er en rask test. Har du noen gang fortalt
en løgn, stjelt eller misbrukt Guds navn? Jesus sa: «hver den som ser
på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått utroskap med
henne i sitt hjerte.» Har du noen gang sett med lyst? Vil du være
skyldig på dommedagen? Hvis du har gjort disse tingene, så ser Gud deg
som en løgner, tyv, blasfemiker og en som har begått utroskap. Bibelen
advarer at hvis du er skyldig så vil du ende opp i helvete. Gud, som
bibelen sier er «rik på nåde», sendte sin enbårne Sønn for å lide
og dø på korset for skyldige syndere. Vi brøt Guds lov, men Jesus
betalte vår straff. Det betyr at Han kan lovlig oppheve vår dom. Han
kan gjøre om vår dødsstraff. «For så høyt har Gud elsket verden at
Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv.» Så stod Han opp fra de døde og
Han beseiret døden. Hva du må gjøre er å omvende deg (snu deg bort
fra synd og rett blikket mot Gud) og tro på Jesus Kristus. Da vil Gud
tilgi dine synder og innvilge deg evig liv i hans rike. Les så bibelen
trofast hver dag.


English Translation:

The million-kroner question: Are you a good enough person to make it to
heaven when you die? Here's a quick test. Have you ever told a lie,
stolen anything, or used God's name in vain? Jesus said, "Whoever looks
at a woman to lust for her has already committed adultery with her in
his heart." Have you looked with lust? Will you be guilty on Judgment
Day? If you have done those things, God sees you as a lying, thieving,
blasphemous adulterer at heart. The Bible warns that if you are guilty
you will end up in Hell. God, who the Bible says is "rich in mercy" sent
His Son to suffer and die on the cross for guilty sinners. We broke
God's Law, but Jesus paid our fine. That means He can legally dismiss
our case. He can commute our death sentence: "For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should
not perish but have everlasting life." Then He rose from the dead and
defeated death. What you need to do is repent (turn away from sin and
look towards God) and believe in Jesus Christ. God will then forgive you
your sins and grant you everlasting life. Then, read your Bible
faithfully every day.

Related Items