1. Custom Tract - Test Money Tract
Custom 'Kenyan Shilling' tracts (150mm x 80mm)
Custom 'Kenyan Shilling' tracts (150mm x 80mm)

Custom Tract - Test Money Tract

Write a Review
Your Price: $0.00
Item: C-MS-9999
Availability: Custom Tract

Choose Options

*
This is a custom tract, printed with your contact info on it (optional). To order, do the following:

Select Quantity: Select the quantity you want.  You may also select shrink wrapping, which will bundle the tracts in sets of 100.

Customization Text: Enter any contact info you want to add to the tract. Most tracts can fit around 100 characters. 

Design Fee: Please select whether you were asked to pay a design fee.  If you're not sure, please select "No."

Shipping Internationally? Shipping within the US is INCLUDED in the price of the tracts.  For orders outside the US, please select the proper quantity and location

Finally, click "Add to Cart."  Please leave the "quantity" box at 1.


English Text:

The million-shilling question: Will you go to Heaven when you die? Here's a quick test. Have you ever told a lie, stolen anything, or used God's name in vain? Jesus said, "Whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart." Have you looked with lust? Will you be guilty on Judgment Day? If you have done those things, God sees you as a lying, thieving, blasphemous, adulterer at heart. The Bible warns that if you are guilty you will end up in Hell. God, who the Bible says is "rich in mercy," sent His Son to suffer and die on the cross for guilty sinners. We broke God's Law, but Jesus paid our fine. That means He can legally dismiss our case. He can commute our death sentence: "For God so loved the world that He gave His only son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Then He rose from the dead and defeated death. Please, repent (turn from sin) today and God will grant everlasting life to all, who trust in Jesus, then read your Bible daily and obey it. www.HeartsForTheLost.com

Swahili Text:

Swala la dola milioni: Je utakwenda mbinguni ukifa? Hili hapa jaribio la haraka. Je, umewahi kusema uongo? Kuiba kitu chochote au kulitaja bure jina la Mungu? Yesu alisema, "Kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake", Je, umewahi kuangalia kwa tamaa? Je, utakuwa na hatia siku ya hukumu? Kama umetenda hivyo, Mungu anakuona kama mdanganyifu, mwizi, aliyekufuru na mzinzi katika moyo. Biblia inaonya  kuwa ikiwa utakuwa na hatia utaishia jehanamu. Mungu ambaye Biblia inasema ni "mwingi wa rehema" alimtoa mwanawe wa pekee ateseke na kufa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi. Tulivunja sheria ya Mungu, lakini Yesu alitulipia faini. Hii ina maana Mungu anaifuta kesi yetu kisheria kabisa. Anaweza kubadili hukumu yetu ya kifo, "kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele." Kisha Yesu akafufuka kutoka kwa wafu na kuyashinda mauti. Tafadhali tubu na ugeuke kutoka kwa dhambi leo. Mungu anawapa uzima wa milele wote ambao wanaweka imani yao katika Kristo Yesu. Ukisha tenda hayo, soma Biblia yako kila siku na uyatii maneno yake.